Roodkapje is Rotterdam’s local laboratory for
ART X MUSIC X FOOD and everything in between

Delftseplein 39
3013 AA Rotterdam

Visit exhibition
Tue-Sat 12:00 – 17:00

Roodkapje is Rotterdam's local laboratory for
ART X LIVE X FOOD and everything in between

Delftseplein 39 • 3013 AA Rotterdam

Opening times

Monday: Closed
Tuesday: 12:00 - 23:00
Wednesday: 12:00 - 23:00
Thursday: 12:00 - 23:00
Friday: 12:00 - 23:00
Saturday: 12:00 - 23:00
Sunday: 12:00 - 22:00

*opening hours vary during events and exhibitions, check the full agenda for event-specific times
*click here for the Burgertrut restaurant's menu & opening hours

ANBI

ANBI-Stichting
Stichting Roodkapje

RSIN/Fiscaal: 808931003
KVK: 24302532
Adres: Delftseplein 39, 3013AA, Rotterdam

Doelstelling van de ANBI

  • Het aanbieden van een publiek atelier, het aanbieden van ruimte, apparatuur en begeleiding
  • Het opstarten/begeleiden van (educatie) projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie voor jongeren
  • Het opstarten/begeleiden van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van de ontwikkeling van jong talent op de desbetreffend terreinen
  • Het geven van opdrachten en/of ondersteuning aan jonge kunstenaars en muzikanten
  • Het aanbieden van kunstproducten
  • Het stimuleren van multiculturele projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie
  • Het samenwerken met andere kunstinstellingen
  • Het participeren in kunst- en muziekprojecten

Bestuur en de functies van het bestuur

Roodkapje kent een Raad van Toezicht en een directeur bestuurder. De raad van Toezicht bestaat uit Hans Stenfert Kroese (voorzitter), Huub ’t Hoen (penningmeester) Maartje Luijk (secretaris). Per mei 2021 is Vashti de Caluwé toegetreden tot de Raad van Toezicht als toezichthouder op de uitvoering en implementatie van de code DEAI. Stichting Roodkapje heeft een directeur bestuurder: Marloes de Vries is in april 2021 aangesteld als Directeur-Bestuurder.

Beloningsbeleid

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Roodkapje is op vrijwillige en onbezoldigde basis. Een aangestelde Directeur Bestuurder ontvangt salaris op grond van schaal 13 op basis van Stichting Roodkapjes loonschalen (Op grond van het minimumtarief gaan halfjaarlijks de loonschalen omhoog). Werknemers van Roodkapje krijgen beloning op basis van loongebouw van Roodkapje. Roodkapje is vrijwillig aangesloten op Pensioenfonds, Zorg en Welzijn (PFZW).