Roodkapje is Rotterdam’s local laboratory for
ART X MUSIC X FOOD and everything in between

Delftseplein 39
3013 AA Rotterdam

Visit exhibition
Tue-Sat 12:00 – 17:00

Roodkapje is Rotterdam's local laboratory for
ART X LIVE X FOOD and everything in between

Delftseplein 39 • 3013 AA Rotterdam

Opening times

Monday: Closed
Tuesday: 12:00 - 22:00
Wednesday: 12:00 - 22:00
Thursday: 12:00 - 23:00
Friday: 12:00 - 23:00
Saturday: 12:00 - 23:00
Sunday: 12:00 - 22:00

*opening hours vary during events and exhibitions, check the full agenda for event-specific times
*click here for the Burgertrut restaurant's menu & opening hours

Privacy

Roodkapje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven. 

Roodkapje verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit kan zijn via ons systeem voor nieuwsbrieven (Mail Chimp) of omdat je een toegangskaartje hebt besteld via Stager.

Roodkapje verwerkt je gegevens uitsluitend voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Roodkapje neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Roodkapje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar. Roodkapje verstrekt geen informatie aan derden. Roodkapje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoons​gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van Mailchimp of Stager. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens​verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons​gegevens door Roodkapje en heb je het recht op gegevensover​draagbaarheid. Je kan bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensover​draagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ​marketing@roodkapje.org.

Roodkapje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.