We <3 our volunteers! Our community of volunteers is an integral and indispensable part of the history, present and future of Roodkapje. You can become part of this team of powerhouses and meet new people, visit great exhibitions, concerts & festivals and learn new skills during our projects and activities. 

  There are many different ways to contribute:

  • Exhibition attendants
  • Building crew
  • Bartenders
  • Ticket sellers
  • Photographers

   

   

  Mastering Dutch is not necessary. We believe motivation, enthusiasm and experience are more important. So don't hesitate to apply!

  Perks of becoming a Roodkapje volunteer:

  • Monthly meetups / meet the artists / previews!
  • Guaranteed art exposure
  • Becoming a member of the Roodkapje community
  • Learn new skills
  • Gain valuable experience
  • Free entrance at Roodkapje and WORM events
  • Involvement in (the most) exciting happenings in Rotterdam
  • Meet like-minded people and share your passion for art
  Phone number
  Tell us a little bit about yourself and why you would like to work for/with us.

  Roodkapje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven. Joannette van der Veer is Roodkapje’s Functionaris Gegevensbescherming (FG).

  Roodkapje verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit kan zijn via ons systeem voor nieuwsbrieven (Mailchimp) of omdat je een toegangskaartje hebt besteld via Stager.

  Roodkapje verwerkt je gegevens uitsluitend voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Roodkapje neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Roodkapje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar.  Roodkapje verstrekt geen informatie aan derden. Roodkapje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van Mailchimp of Stager. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roodkapje en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar joannette@roodkapje.org.

  Roodkapje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

  Deze tekst is ook terug te vinden op https://roodkapje.org/privacy

  CAPTCHA .

  Strange things happening?
  Something not working?
  Missing information?

  Give us your feedback!

  We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

  We do not use analytics, no information is derived from your visit