Roodkapje is a multidisciplinary platform for presentation, talent support and development. 

Roodkapje  entrance - Photo by Koen Bouman
About

Roodkapje was founded in Rotterdam in 2000 by Eric den Hartigh. Over the years, Roodkapje has grown into a multidisciplinary platform for presentation and talent support for young artists, musicians, performers and programmers in the heart of Rotterdam. Roodkapje is multi-voiced, energetic and supportive and offers a space to explore, experiment and execute.

We offer a diverse program in a multifunctional venue. Our ART | MUSIC | FOOD | RESIDENCY events are polyphonous yet all coexist under one roof. Our exhibition space, music venue, hamburger restaurant (Burgertrut) and the studios of our residency program (Hamburger Community of Art) are used to give way to talented makers of all sorts. Our entrepreneurial spirit is what characterizes us and what strives us to continue to create and make space for art, music and (vegan) food. 

Roodkapje consists of a small team of cultural enthusiasts. Together, we work hard to maintain and further develop the creative playground that is Roodkapje. 

FOEF x ROODKAPJE - A Code of Conduct Video
ANBI-Stichting

Stichting Roodkapje 

RSIN/Fiscaal: 808931003

Postadres: Postbus 23067, 3001 KB, Rotterdam

Bezoekadres: Delftseplein 39, 3013AA, Rotterdam

  • Doelstelling van de ANBI

– Het aanbieden van een publiek atelier, het aanbieden van ruimte, apparatuur en begeleiding
– Het opstarten/begeleiden van (educatie) projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie voor jongeren
– Het opstarten/begeleiden van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van de ontwikkeling van jong talent op de desbetreffend terreinen
– Het geven van opdrachten en/of ondersteuning aan jonge kunstenaars en muzikanten
– Het aanbieden van kunstproducten
– Het stimuleren van multiculturele projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie
– Het samenwerken met andere kunstinstellingen
– Het participeren in kunst- en muziekprojecten

  • Hoofdlijnen beleidsplan 2017-2020

Voor toelichting van de wijze van verwerving van inkomsten, het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling verwijzen wij naar het document 'Meerjarenbeleidsplan 2017-2020' dat onderaan deze pagina is te downloaden.

Roodkapje is meer dan concerten, performance, Winterwolven en Burgertrut. Meer dan de som der delen van al deze multidisciplinaire ingrediënten; het is een community van gedreven en zielsverwante cultureel ondernemers, kunstenaars, doeners en liefhebbers. Gebundeld in één organisatie van ambitieuze pioniers met een betrokken achterban, die onconventionele kunst laagdrempelig laat bloeien op onconventionele locaties voor een divers publiek.

In 2017-2020 zetten we een volgende stap. Plus Ul+ras is de overtreffende trap van ons voorgaande project Radicals: hardcore, confronterend en inhoudelijk meedogenloos. Plus Ul+ras plaatst ontsmettingsmiddel op de zere plek, in plaats van de vinger. Het brandt en schuurt, maar is ergens goed voor. Een noodzaak. Een nieuwe, kritische blik. We gaan verder. Verder in alles waar Roodkapje voor staat en altijd voor heeft gestaan. Plus Ul+ras is vernieuwing, verbreding, verdieping en urgentie. Plus Ul+ras richt zich op de eerste stappen die kunstenaars zetten; ze zijn in ontwikkeling, ze onderzoeken en zijn nieuwsgierig. Net als Roodkapje. Jonge kunstenaars willen iets vertellen. Hun verhaal moet verteld, gezien en verspreid worden. Er is een confrontatie nodig. Er moeten nieuwe visies ontstaan. Het voetlicht moet in beweging blijven.

Na een onwennige LAT-relatie gaan we weer hokken met restaurant Burgertrut. In 2011 werd Burgertrut door Roodkapje gestart. Sindsdien zwerft ze door de stad, achtervolgd door een vaste schare fans. De hernieuwde wisselwerking tussen communicerende vaten Roodkapje en Burgertrut is fundamenteel in onze plannen. De pop-up pioniers slaan gezamenlijk een nieuwe weg in. Weg van de door ons gebaande en nu platgetreden paden. We richten ons op grassroots ontwikkeling van jonge, talentvolle kunstenaars met open calls voor Art Challenges en Speed-Dates. Onze huiskamer wordt de setting voor AA-sessies en de studio voor Roodkapje-Radio uitzendingen. We komen met de artistieke 24-uurs-immersie van de Artbnb. We doorbreken het isolement, dragen bij aan meer maatschappelijk draagvlak en leveren we een bijdrage aan het gepolariseerde debat. Er komen nieuwe pop-up performance-festivals op bijzondere plekken in de stad. We zetten het kunstpubliek op het verkeerde been en zoeken vriend en vijand op om nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

  • Bestuur en de functies van het bestuur

Roodkapje kent een Raad van Toezicht en een directeur bestuurder. De raad van Toezicht bestaat uit Hans Stenfert Kroese (voorzitter), Huub ’t Hoen (penningmeester) Maartje Luijk (secretaris). Per december 2019 is Monique Strijk toegetreden tot de Raad van Toezicht als toezichthouder op de uitvoering en implementatie van de code DEAI. Stichting Roodkapje heeft een directeur bestuurder: Geert Peters is medio augustus 2020 aangesteld als Interim Directeur.

  • Beloningsbeleid

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Roodkapje is op vrijwillige en onbezoldigde basis. Een aangestelde Directeur Bestuurder ontvangt salaris op grond van schaal 13 op basis van Stichting Roodkapjes loonschalen (Op grond van het minimumtarief gaan halfjaarlijks de loonschalen omhoog). Werknemers van Roodkapje krijgen beloning op basis van loongebouw van Roodkapje. Roodkapje is vrijwillig aangesloten op Pensioenfonds, Zorg en Welzijn (PFZW). 

Loongebouw Roodkapje 01-01-2020

Statuten Stichting Roodkapje

KvK Uittreksel Stichting Roodkapje

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Inhoudelijk Jaarverslag 2018

Inhoudelijk Jaarverslag 2019

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

 

Team

Director

Marloes de Vries

marloes@roodkapje.org

 

Head of LIVE

Angeliek Vermonden

angeliek@roodkapje.org

 

Head of ART

Menno Vuister

menno@roodkapje.org

 

Project Lead Rentals & Partners

Lara Arnoldus

lara@roodkapje.org

 

Head Communication

Alicia Breton Ferrer

alicia@roodkapje.org

 

Volunteers & Photography Coordinator

Sam Wullems

sam@roodkapje.org

Roodkapje is generously supported by
logos fondsen
Copyright

All texts and images visible on www.roodkapje.org are protected by copyright. Without written permission the images and photos may not be published or distributed. For permission, please contact our Press & Communication officer.

Privacy Statement

Roodkapje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven. Lara Arnoldus is Roodkapje’s Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Roodkapje verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit kan zijn via ons systeem voor nieuwsbrieven (Mail Chimp) of omdat je een toegangskaartje hebt besteld via Stager.

Roodkapje verwerkt je gegevens uitsluitend voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Roodkapje neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Roodkapje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar.  Roodkapje verstrekt geen informatie aan derden. Roodkapje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoons​gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van Mailchimp of Stager. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens​verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons​gegevens door Roodkapje en heb je het recht op gegevensover​draagbaarheid. Je kan bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensover​draagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ​marketing@roodkapje.org.

Roodkapje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Strange things happening?
Something not working?
Missing information?

Give us your feedback!

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We do not use analytics, no information is derived from your visit