Roodkapje is a multidisciplinary platform for presentation, talent support and development. 

Find us at Delftseplein 39 in Rotterdam

Roodkapje  entrance - Photo by Koen Bouman
About

Roodkapje was founded in Rotterdam in 2000 by Eric den Hartigh. Over the years Roodkapje has grown out to be cultural breading ground it is now.

Roodkapje offers a unique multidisciplinary breeding ground for young talent in a dynamic, riotous and multi-voiced program. Our location is both an exhibition venue, concert hall, nightclub and hamburger restaurant. The cultural program happens in every nook and cranny and from noon till the early morning hours. We believe a hamburger can be art and celebrate both the low- and the high brow. We travel beyond existing art forms and break through boundaries and binaries. 

At Roodkapje you can move from mosh pit to hacking workshop to delicious (vegan) kapsalon. Our program is mostly produced in-house by the residents in the Hamburger Community of Art and Live. This nine-month residency houses six people every year who develop their ideas supported by Roodkapje’s staff, visiting mentors and experts from the cultural field. The artists and event-programmers work together to create interdisciplinary happenings and publications. These ideas are presented directly to our audience, making the public program into an experimental test-site for unpredictable and unprecedented accidents. 

Next to the Hamburger Community, Roodkapje works closely together with co-producers and local partners that fit within our vision and who mentor the residents. These co-producers are a.o. FOEF, Kampung, Futura Resistenza, Hocus Bogus Publishing. 

FOEF x ROODKAPJE - A Code of Conduct Video
Team

Director

Marloes de Vries

marloes@roodkapje.org

 

Head of LIVE

Angeliek Vermonden

angeliek@roodkapje.org

 

Head of ART

Menno Vuister

menno@roodkapje.org

 

Project Lead Rentals & Partners

Lara Arnoldus

lara@roodkapje.org

 

Head of Communication

Alicia Breton Ferrer

alicia@roodkapje.org

 

Volunteers Coordinator

Sam Wullems

sam@roodkapje.org

 

Office Manager

Monique Hendriksen

monique@roodkapje.org

 

 

 

ANBI-Stichting

Stichting Roodkapje 

RSIN/Fiscaal: 808931003

KVK: 24302532

Adres: Delftseplein 39, 3013AA, Rotterdam

  • Doelstelling van de ANBI

– Het aanbieden van een publiek atelier, het aanbieden van ruimte, apparatuur en begeleiding
– Het opstarten/begeleiden van (educatie) projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie voor jongeren
– Het opstarten/begeleiden van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie ter bevordering van de ontwikkeling van jong talent op de desbetreffend terreinen
– Het geven van opdrachten en/of ondersteuning aan jonge kunstenaars en muzikanten
– Het aanbieden van kunstproducten
– Het stimuleren van multiculturele projecten op het terrein van kunst, muziek, nieuwe media en communicatie
– Het samenwerken met andere kunstinstellingen
– Het participeren in kunst- en muziekprojecten
 

  • Bestuur en de functies van het bestuur

Roodkapje kent een Raad van Toezicht en een directeur bestuurder. De raad van Toezicht bestaat uit Hans Stenfert Kroese (voorzitter), Huub ’t Hoen (penningmeester) Maartje Luijk (secretaris). Per mei 2021 is Vashti de Caluwé toegetreden tot de Raad van Toezicht als toezichthouder op de uitvoering en implementatie van de code DEAI. Stichting Roodkapje heeft een directeur bestuurder: Marloes de Vries is in april 2021 aangesteld als Directeur-Bestuurder.

  • Beloningsbeleid

Lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Stichting Roodkapje is op vrijwillige en onbezoldigde basis. Een aangestelde Directeur Bestuurder ontvangt salaris op grond van schaal 13 op basis van Stichting Roodkapjes loonschalen (Op grond van het minimumtarief gaan halfjaarlijks de loonschalen omhoog). Werknemers van Roodkapje krijgen beloning op basis van loongebouw van Roodkapje. Roodkapje is vrijwillig aangesloten op Pensioenfonds, Zorg en Welzijn (PFZW). 

 

  • Bestanden
     

Loongebouw

Loongebouw Roodkapje juli 2021

Statuten

Statuten Stichting Roodkapje

KVK

Uittreksel Handelsregister 2021
 

Meerjarenbeleidsplannen

Meerjarenbeleidsplan 2021-2024

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020

 

Jaarverslagen

Inhoudelijk Jaarverslag 2020

Inhoudelijk Jaarverslag 2019

Inhoudelijk Jaarverslag 2018

 

Jaarrekeningen

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2017

 

ANBI Formulier

ANBI Formulier 2020

Roodkapje is generously supported by
logos fondsen
Copyright

All texts and images visible on www.roodkapje.org are protected by copyright. Without written permission the images and photos may not be published or distributed. For permission, please contact our Press & Communication officer.

Privacy Statement

Roodkapje is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven. Lara Arnoldus is Roodkapje’s Functionaris Gegevensbescherming (FG).

Roodkapje verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Dit kan zijn via ons systeem voor nieuwsbrieven (Mail Chimp) of omdat je een toegangskaartje hebt besteld via Stager.

Roodkapje verwerkt je gegevens uitsluitend voor de volgende doelen: verzenden van onze nieuwsbrief, of als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Roodkapje neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Roodkapje bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor het verzenden van onze digitale nieuwsbrieven hanteren wij een bewaartermijn van vijf jaar.  Roodkapje verstrekt geen informatie aan derden. Roodkapje gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Je hebt het recht om je persoons​gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van Mailchimp of Stager. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevens​verwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoons​gegevens door Roodkapje en heb je het recht op gegevensover​draagbaarheid. Je kan bij ons een verzoek indienen om de gegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensover​draagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ​marketing@roodkapje.org.

Roodkapje neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Strange things happening?
Something not working?
Missing information?

Give us your feedback!

We use cookies on our website to support technical features that enhance your user experience.

We do not use analytics, no information is derived from your visit