Roodkapje is Rotterdam’s local laboratory for
ART X MUSIC X FOOD and everything in between

Delftseplein 39
3013 AA Rotterdam

Visit exhibition
Tue-Sat 12:00 – 17:00

Vacature: Voorzitter Raad van Toezicht Roodkapje (V/M/X)

Oct 19, 2022

Vacature Voorzitter Raad van Toezicht Roodkapje (V/M/X)

Over Roodkapje

Roodkapje is een creatieve broedplaats voor presentatie, ondersteuning en ontwikkeling van jonge kunstenaars, muzikanten, artiesten en programmeurs. Wij bieden multidisciplinaire activiteiten in de structuur ART X LIVE X FOOD. Onze tentoonstellingsruimte, podium, hamburgerrestaurant (Burgertrut) en de studio’s van onze residentie programma’s (Hamburger Community Testsite) bieden plaats aan getalenteerde makers/performers, die in wisselwerking met elkaar en met ons uiteenlopende publiek een spannend en schurend programma tot stand brengen.

Roodkapjes Raad van Toezicht

Roodkapje heeft één directeur-bestuurder en een toezichthoudend orgaan (Raad van Toezicht). De voorzitter en de leden van de RvT opereren in het belang van de organisatie en binnen de visie en missie van Roodkapje. Zij hebben kennis van en ervaring met de kunst- en cultuursector, en/of horeca en voelen zich verbonden met het rebelse, interdisciplinaire en innovatieve programma van Roodkapje. Ze zien de culturele waarde van Roodkapje en beschikken over strategisch denkvermogen, bestuurlijke kennis en zien kansen deze waarde door te ontwikkelen in en met de organisatie. De Raad van Toezicht is rolvast en bewaart een goede balans tussen de toezichthoudende taak en de klankbordfunctie. De leden zijn integer, onpartijdig en onafhankelijk. Daarnaast hebben ze voldoende tijd om in de toezichthoudende werkzaamheden te steken. Leden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met mogelijkheid tot eenmalige verlenging. Samen vormen zij een representatieve afspiegeling van de Rotterdamse culturele samenleving. 

De Raad van Toezicht komt gemiddeld vier tot zes keer per jaar samen, vaak met de directeur-bestuurder erbij. Tussentijds is er een wederkerige relatie tussen RvT, directie en organisatie waarin gevraagd en ongevraagd advies wordt uitgewisseld.  

Samenstelling huidige Raad van Toezicht

Roodkapjes Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden die elk een andere functie en portefeuille vertegenwoordigen: politiek, bestuurlijk, financieel, juridisch, inclusiviteit en horeca zijn op dit moment goed ingevuld. Met het vertrekken van onze huidige voorzitter, in mei 2023, zoeken we naar een bestuurlijk zwaargewicht met een groot netwerk in het Rotterdamse culturele en bestuurlijke veld. Daarnaast is financiële deskundigheid met betrekking tot het culturele en publieke domein een pré.
Boven alles zoeken we een kritische, open en warme excentriekeling.  

Roodkapje is op zoek naar een nieuwe voorzitter met:

 • Enthousiasme voor het interdisciplinaire programma van Roodkapje.
 • Gevoel voor en nieuwsgierigheid naar het karakter van Roodkapjes doelgroep en medewerkers.
 • Relevante politieke/bestuurlijke ervaring; kennis van (gemeentelijke) besluitvormingsprocedures en het politiek-bestuurlijke krachtenveld in Rotterdam e.o.
 • Ruime aantoonbare ervaring in de culturele sector; kennis van de positie en van de relevante ontwikkelingen op het gebied van hedendaagse (podium)kunst.
 • Financiële deskundigheid; kennis en ervaring op gebied van financiering, fondsenwerving en bedrijfsvoering.
 • Deskundigheid in positionering en ontwikkeling van culturele organisaties.
 • Leiderschapskwaliteiten: de verbindende factor tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder.
 • Creatief denkvermogen en kennis met betrekking tot relevante vraagstukken over huisvesting en ondernemerschap. 

De voorzitter:

 • Bewaakt de kerntaken van het toezichthoudend orgaan en stuurt de leden hierop aan.
 • Stelt de agenda van de RvT vergaderingen samen en zit deze voor.
 • Is het directe contact tussen de RvT en de directeur-bestuurder.
 • Ondersteunt en adviseert de directeur-bestuurder in strategie, zowel financieel alsmede in beleid.
 • Houdt namens de RvT actief toezicht op financiële en inhoudelijke verslaglegging en rapportages, alsmede begrotingen, fondsaanvragen en andere inhoudelijke beleidsstukken. 

Start, termijn en bezoldiging
Omwille van de continuïteit streven we naar een warme overdracht. Deze overdrachtsperiode zal plaatsvinden van februari tot mei 2023. De termijn van een lid van de RvT is vier jaar, en kan éénmalig worden verlengd. De functie is onbezoldigd.

De huidige Raad van Toezicht is in haar samenstelling een geloofwaardige afspiegeling van grootstedelijk Rotterdam en dat willen we graag zo houden. We nodigen van harte iedereen uit om te solliciteren, ongeacht leeftijd, gender, culturele achtergrond, opleidingsniveau, van wie je houdt en wat je gelooft.

Ben jij onze nieuwe voorzitter?
Stuur dan uiterlijk 30 januari 2023 je CV en motivatiebrief naar Hans Stenfert Kroese, e-mail:  h.stenfertkroese@gmail.com
We zijn naast je persoonlijke motivatie erg benieuwd naar jouw antwoord op de volgende vraag:
Welk recent evenement van Roodkapje heb je gemist maar had je graag meegemaakt, en waarom?